Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn - sứ mệnh

TẦM NHÌN
T.M.C đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất cung cấp cầu trục chất lượng cao có uy tín nhất hiện nay.
Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác chính là yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của T.M.C.

SỨ MỆNH
T.M.C cung cấp các cầu trục chất lượng nhất nhằm đáp lại những sự kỳ vọng của các khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Sự thành công của khách hàng và các đối tác liên quan cũng chính là sự thành công của chúng tôi. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng chuẩn mực quốc tế, tính an toàn tuyệt đối, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp.